Cykl pamięci dialogu Jana Pawła II z Żydami

Kinoteka: 27.11.06. - 20:30

Hanushka
Hanuszka
reż. Nurit Kedar
Izrael, 2006, 65 min, dok.

Spotkanie z autorami, 30 min
Historia Hanny Mandelberg, dziewczynki której osoba ks. Karola Wojtyły pomogła przeżyć traume zagłady i ocalić życie. Jej przyjaźń z Janem Pawłem II udokumentowana w Jego liście na kilka dni przed Jego śmiercią...

Kinoteka: 24.11.06. - 10:05 /poza konkursem/

TV VATICANA przedstawia:
Pielgrzymka Jana Pawła II do ziemi Swiętej
The pilgrimage of John Paul II to the Holy Land
Giovanni Paolo II pellegrimo in Terra Santa
Vatican 2002, 55 min, dok.

Modlitwa Papieża przy "ścianie płaczu" ujawniła również, że istnieją płaszczyzny, na których chrześcijanie i Żydzi mogą budować wspólną rzeczywistość. Jedną z nich jest modlitwa do tego samego Boga. Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Żydzi i chrześcijanie wznosili wołanie do Boga w tych samych miejscach i w formie zgodnej z ich wielowiekową tradycją. Szczególnie wymownym gestem bylo pozostawienie przez Ojca świetego w szczelinie muru kartki z tekstem modlitwy. Byla to ta sama prośba o przebaczenie dla wszystkich, którzy stali się przyczyną cierpienia Narodu Wybranego, jaka została wypowiedziana w Dniu Przebaczenia w Bazylice św. Piotra. TV VATICANA.

Kinoteka: 27.11.06. - 09:15 - Blok edukacyjny

Pope John Paul II - The Ambassador of Piece
Jan Paweł II - Amabasador Pokoju, 2005
10 min, dok./poza konkursem/

Spotkanie w Yad Vashem miało charakter podniosły i godny. Odwołując się do własnych przeżyć z czasu okupacji hitlerowskiej w Polsce, Jan Pawel II oddał cześć ofiarom Holokaustu i stwierdził, że był to tragiczny owoc ludzkiej bezbożności. Jedynie bowiem "bezbożna ideologia mogła zaplanować i przeprowadzić zagładę całego narodu". Raz jeszcze jako Następca św. Piotra potwierdził, że Kościół katolicki "głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan".