14. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej

Andrzej Wajda (1926 - 2016)

Festiwal nasz chciałby uczcić Mistrza Reżyserii Filmowej, Andrzeja Wajdę. Andrzej Wajda był związany z naszym Festiwalem już od 1-ej edycji 2003. Pierwsza edycja uhonorowała światową Premierę dzieła Andrzeja Wajdy "Wyrok na Franciszka Kłosa".

5-a edycja 2007 była dedykowana Mistrzowi w całości. Festiwal pokazał retrospektywę filmów Andrzeja Wajdy, filmy dokumentalne o nim, a także miała miejsce wystawa plakatów filmów Mistrza. 5-a edycja została otwarta pokazem arcydzieła Mistrza "Katyń", który trzy miesiące później otrzymał Nominację do Oscara.

Szymon Peres (1923 - 2016)

Festiwal nasz chciałby pożegnać najbardziej progresywnego Polityka Izraelskiego, b.p. Szymona Peresa. Prezydent Peres był wielkim Przyjacielem naszego Festiwalu już od pierwszej edycji w 2003 roku. Jego "Centrum Peresa dla Pokoju" oraz "Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Peresa dla Pokoju" objęły Honorowe Patronaty nad Festiwalem w latach 2003 i 2004. Osobiście miałem dwukrotnie wielki honor i zaszczyt spotkać i rozmawiać z Prezydentem Peresem. Stał się On dla nas inspiracją w organizowaniu pokojowych spotkań między Izraelczykami i Palestyńczykami w trakcie naszego Festiwalu w latach 2003 - 2016. Dziedzictwo Prezydenta Peresa nie będzie nigdy zapomniane, będzie kontynuowane, aż zostanie osiągnięty pokój i dalej, aż po pokojową koegzystencję obu Państw, która przyniesie korzyści wszystkim obywatelom obu krajów.

Z poważaniem,
Daniel Strehlau, założyciel Festiwalu, 29 września 2016, Los Angeles, Ca.

14. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej

dedykowana Martinowi Landauowi i Tadowi Taubemu.

Festiwal odbędzie się od 21 do 27 listopada 2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz JCC Warszawa. Muzeum POLIN jest głównym partnerem Festiwalu.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tak jak co roku, Festiwal skupiać będzie się wokół tematyki żydowskiej, której poświęcone są najlepsze i najnowsze produkcje filmowe z całego świata. W ramach Festiwalu przyznane zostaną nagrody Kamery Dawida w 12 kategoriach m.in. Najlepsza Fabuła i Dokument Pełnometrażowy (KAMERY DAWIDA).

Czekamy na zgłoszenia filmów do konkursu: Zgłoś film!

Przyjmujemy kandydatury filmów o tematyce żydowskiej, wyprodukowane nie póżniej niż w ostatnich dwóch latach. Filmy zgłaszać można w następujących kategoriach: pełnometrażowy film fabularny, krótkometrażowy film fabularny, pełnometrażowy film dokumentalny oraz krótkometrażowy film dokumentalny (w tym pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy animowane).

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2016 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu i zgłoszen: Regulamin!

Życzymy powodzenia! Wkrótce więcej informacji.Gratulujemy!


ZAPRASZAMY NA LETNIE POKAZY FESTIWALOWE W KRAKOWIE!

Galeria 2015

Ponad 400 zaszczytnych gości, autorów filmów i widzów przybyło na Ceremonię Otwarcia 13. edycji Festiwalu 2015.
POLIN - Muzeum Historii Żydów Polskich

Listopad 2


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.comListopad 3

Pokaz w Jewish Community Center Warszawa


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.comListopad 4

Spotkanie z Matej`em Minac`em, reżyserem filmu OCZAMI FOTOGRAFKI / THROUGH THE EYES OF THE PHOTOGRAPHER


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.comListopad 5

Pokaz filmu dok. WZNIESMY DACH: SYNAGOGA Z GWOZDZCA / RAISE THE ROOF, reż. Yari and Cary Wolinsky


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.comListopad 6

Pokaz filmu dok. MÓJ TATA GENE GUTOWSKI /DANCING BEFORE THE ENEMY, reż. Adam Bardach

Pokaz krótkiego metrażu: DYLEMAT SZCZURA / RAT'S DILEMMA, reż. NAOR MENINGHER

Foto: Magda Strehlau

Listopad 7

Pokaz filmu: KLEZMER, reż. Piotr Chrzan - spotkanie z twórcami


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.comListopad 8

Ceremonia Zamknięcia 13 WJFF 2015


foto: Maciej Komorowski, mckomorowski@gmail.com


Zaproś Festiwal do swojego miasta...

13. edycja Festiwalu 2015 oraganizuje także "pofestiwalowe pokazy edykacyjne" w całym kraju. Celem pokazów jest promowanie sztuki filmowej oraz budowanie tolerancji i wrażliwości społecznej poprzez różnorodność, dodatkowym celem jest walka z antysemitizmem. Program nasz jest kontynuacją pokazów, z których to pierwsze odbyły sie już w marcu 2004 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Pokazy pofestiwalowe 12. edycji 2014 odbyły się z sukcesem, a kolejne planowane są w miastach: Oświęcim, Kraków: we współpracy z Muzeum Galicja pokazy na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Żydowskiej, w Gdańsku, Łodzi, Tarnowie, Wrocławiu, we współpracy Festiwalem Kultury Żydowskiej ZAHOR w Białymstoku.

Lista filmów nagrodzonych na 12. edycji naszego Festiwalu 2014, które znalazły się w programie pokazów:
• BRZOSTEK: HISTORIA POWROTU, reż. Simon Target, Australia / Polska 2014
• SAMUEL, reż. Jan Kidawa Blonski, Polska 2013
• LAS CIENI, reż. Andrzej Cichocki, Polska 2014
• RAQUEL, reż. Gabriela Bohm, USA 2014
• GANG Rosenthal, reż. Nae Caranfil, Polska/ Rumunia / USA / Francja / Włochy, 2014
• Longing, reż. Nadav Mishael. Izrael 2014.

Kraków - Muzeum Żydowskie Galicja - Galicia Jewish Museum

Z dumą informujemy, że Festiwal nasz we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja organizuje serie pokazów filmów naszego Festiwalu w Krakowie. Pierwsze pokazy odbyły się w styczniu 2015, kolejne w lipcu 2015.

2015, Styczeń

Białystok

2015, Luty

W ramach cyklu pokazów pofestiwalowych organizowanych przez Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 23 lutego 2015 roku odbyl się edukacyjny pokaz filmu BRZOSTEK: HISTORIA PEWNEGO POWROTU dla uczniów III LO w Białymstoku. Film Simona Targeta zdobył podczas 12. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej Nagrodę Specjalną. Projekcji towarzyszył pokaz wielokrotnie nagradzanego filmu Andrzeja Cichockiego LAS CIENI (najlepszy film 12. WJFF w kategorii „Krótka Fabuła"). Projekt organizowany był we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

PROJEKT JEST REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BANKU ZACHODNIEGO WBK I STANOWI CZĘŚĆ PROGRAMU GRANTOWEGO BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY.